PRE-CHEMISTRY

الشكل II-F

a) Pyro أو نقطة pyrogen b) نقطة بيروجين ايرو أو aerogen نقطة c) نقطة بيروجين نقطة ايروجين فلو أو نقطة فلوجين d) نقطة بيروجين نقطة ايروجين نقطة الفلوجين نقطة جيو أو جيوجين

الجمع نقاط من وحدة الطبيعة من الأربعة عناصر، كدول يهم في العالم المادي البشري.